• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Urusan Di Kaunter
  • Pendaftaran Tanah (Kadar Bayaran)

Kadar Pembayaran Perkhidmatan Bahagian Pendaftaran Tanah

 Urusniaga / Bukan Urusniaga

 1. Pendaftaran Gadaian (Borang 16A)                 RM 60.00
 2. Pendaftaran Surat Wakil Kuasa (PA)                 RM 100.00
 3. Catitan PA                                                     RM 50.00
 4. Melepas Gadaian (Borang 16N)                       RM 60.00
 5. Pendaftaran Kaveat  
        I) Kaveat Persendirian (Borang 19B)            RM 150.00
       II) Kaveat Lien (Borang 19D)                       RM 150.00
 6. Memotong Kaveat (Borang 19H) S 226 KTN  RM 150.00
 7. Menarik Balik Kaveat (Borang 19G)                 RM 200.00
 8. Pendaftaran Pindahmilik Borang 14A  
        RM 30,000                             RM50.00
        RM 30,001 - RM 50,000          RM80.00
        RM 50,001 - RM 100,000        RM150.00
        RM 100,001 - RM 150,000      RM250.00
        RM 150,001 - RM 200,000      RM300.00
        RM 200,001 - RM 250,000      RM350.00
        RM 250,001 - RM 300,000      RM400.00
        RM 300,001 - RM 500,000      0.15 %
        RM 500,000 ke atas                0.20 %
 9. Pelbagai Pindaan Nama / Surat Akuan RM50.00
10. Pindahan  
        I) Grand Of Probet RM50.00
        II) Surat Kuasa Mentadbir RM50.00
        III) Borang Pindahan RM50.00
11. Surat Perintah Mahkamah RM50.00
12. Daftar Perintah Mahkamah RM50.00
13. Daftar Perintah Larangan RM50.00

   

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.