• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Fungsi Jabatan
  • Fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan

     

PERKHIDMATAN

Menguruskan hal-hal seperti:
a) Senarai penjawatan,
b) Pelarasan gaji,
c) Pengesahan dalam jawatan/ perletakan jawatan,
d) Jawatan berpencen,
e) Persaraan,
f) Tatatertib,
g) Hal-hal personal seperti pertukaran dan rekod-rekod perkhidmatan

KEWANGAN

Menguruskan hal-hal pejabat seperti:
a) Penyediaan anggaran belanjawan,
b) Penyelenggaraan buku vot,
c) Pengeauditan kewangan.

PENTADBIRAN

Merangkumi hal-hal seperti kebersihan pejabat, persekitaran tempat kerja, kemudahan dan alat kelengkapan pejabat.

TEKNOLOGI MAKLUMAT

Mengurus dan menyelenggara hal-hal yang melibatkan perkakasan it kakitangan pejabat seperti komputer, laptop, printer, portal dan sebagainya.

 

 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.