Visi dan Misi

 

 

Visi

 
 

MENJADI DAERAH YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM

MENDOKONG KELESTARIAN PEMBANGUNAN

HAB AUTOMOTIF, PENDIDIKAN DAN

PELANCONGAN NEGARA

 
     
 

 

Misi

 
 

MENGUKUHKAN PENGURUSAN DAERAH DAN TANAH

DENGAN MELAKSANAKAN TADBIR URUS YANG

EFISIEN DAN KOMPREHENSIF BAGI

MENINGKATKAN KUALITI

HIDUP MASYARAKAT

 

 

 

Print