Visi dan Misi

 

 

Visi

 
  Menjadikan Daerah Muallim sebagai salah sebuah daerah termaju, terunggul dan terkenal terutamanya di bidang pembangunan pendidikan dan pelancongan di dalam negara ini serta di peringkat global   
     
 

 

Misi

 
 

Merancang, Mengurus dan Memantau Pentadbiran Daerah bagi mencapai Pembangunan yang Holistik dan Seimbang Dari Segi Ekonomi, Sosial, Fizikal dan Pembangunan Insan Melalui Perkhidmatan yang berkualiti kepada setiap lapisan Masyarakat

 

 

 

Cetak