• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Profil Jabatan
  • Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH
BIL URUSAN PERKHIDMATAN TEMPOH PENCAPAIAN 2019 JAN 2020 FEB 2020 MAC 2020 APRIL 2020 MEI 2020 JUN 2020 JULAI 2020 OGOS 2020 SEPT 2020 OKT 2020 NOV 2020 DIS 2020
1.

Aduan Pelanggan

Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari daripada aduan diterima

7 Hari 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
2.

Pengurusan Permohonan Lesen Minuman Yang Memabukkan

Menyelesaikan semua permohonan lesen dalam tempoh 4 minggu

4 minggu 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
3.

Kewangan

Menyediakan baucer bayaran pembelian dalam masa 5 hari bekerja

5 Hari Bekerja 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
BIL URUSAN PERKHIDMATAN TEMPOH PENCAPAIAN 2019 JAN 2020 FEB 2020 MAC 2020 APRIL 2020 MEI 2020 JUN 2020 JULAI 2020 OGOS 2020 SEPT 2020 OKT 2020 NOV 2020 DIS 2020
1.

Aduan Pelanggan

Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari daripada aduan diterima

7 Hari 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
2.

Kewangan

Menyediakan baucer bayaran projek dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh kadar/pesanan kerajaan yang lengkap diterima

7 Hari 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH
BIL URUSAN PERKHIDMATAN TEMPOH PENCAPAIAN 2019 JAN 2020 FEB 2020 MAC 2020 APRIL 2020 MEI 2020 JUN 2020 JULAI 2020 OGOS 2020 SEPT 2020 OKT 2020 NOV 2020 DIS 2020
1.

Aduan Pelanggan

Mengemukakan maklumbalas kepada aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari daripada aduan diterima

7 Hari 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
2.

Permohonan Tanah

Mendaftar dengan serta merta semua permohonan tanah yang lengkap

1 Hari bekerja 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
3.

Pendaftaran Hakmilik Sementara

Mendaftarkan hakmilik sementara bagi rancangan tanah kelompok dan perkampungan tersusun dalam tempoh 1 hari bekerja

1 Hari bekerja 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
4.

Pendaftar Perserahan

Mendaftar perserahan urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 24 jam bagi setiap satu perserahan

24 Jam 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
5.

Sijil Carian Rasmi

Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi dalam tempoh 1 hari bekerja bagi setiap satu sijil

1 Hari 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
6.

Penghantaran bil-bil Cukai Tanah

Memastikan bil-bil cukai tanah dihantar kepada tuan-tuan tanah sebelum 1 Januari setiap tahun

Sebelum 1 Januari 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
7.

Permohonan Permit Bahan Batu

Menyelesaikan permohonan permit bahan batu dalam tempoh 10hari setelah menerima laporan jabatan teknikal

10 Hari 100% 100%  100%  100% 100%   100%  100%  100%  100%  100%  100%
8.

Permohonan Tukar syarat

Menyelesaikan permohonan tukar syarat nyata tanah pertanian dalam tempoh 3bulan

3 Bulan 100% 100%  100%  100% 100%   100%  100%  100%  100%  100%  100%
9.

Kebenaran Pindah Milik/Gadaian

Mengemukakan permohonan kebenaran pindah milik / gadaian kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian / Pentadbir Tanah Daerah dalam tempoh 2 minggu

2 Minggu 100% 100%  100%  100%  100% 100%   100%  100%  100%  100%  100%

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.